Bể lắng nước thải

Bể lắng ngang được thiết kế theo hình chữ nhật, được thiết kế 2 hay nhiều ngăn hoạt động đồng thời nhau. Nước được chuyển động từ đầu này qua đầu kia của bể:
Chiều sâu của bể H=1.5 – 4 m ( theo yêu cầu của khách hàng)
Chiều dài của bể L= ( 8-12 ) m ( theo yêu cầu của khách hàng)
Chiều rộng của bể: B = 3 – 6m ( theo yêu cầu của khách hàng)
Thiết kế bể lắng ngang được ứng dụng với lưu lượng nước thải 15.000m3/ngày. Hiệu quả đạt khoảng 60%