Gia công khuôn đùn

 • Bước 1: Thiết kế khuôn đùn.
 • Bước 2: Chọn vật liệu dựa theo yêu cầu sản xuất và tính chất sản xuất.
 • Bước 3: Thực hiện quá trình gia công tiện trước khi tiến hành nhiệt luyện.
 • Bước 4: Lấy dấu.
 • Bước 5: Khoan.
 • Bước 6: Phay trước khi nhiệt luyện với mặt trước Die được phay bằng máy CNC và mặt sau Die và Bridge được phay trên máy phay đứng.
 • Bước 7: Khoan lỗ cho cắt dây.
 • Bước 8: Nhiệt luyện khuôn.
 • Bước 9: Hoàn thiện khuôn bằng tiện, phay và các thiết bị mài phẳng, mài tay.
 • Bước 10: Cắt dây, CNC: BG, EDM: BG (điện cực đồng).
 • Bước 11: Tiến hành EDM bearing bằng điện cực chì.
 • Bước 12: Hoàn tất, kiểm tra khuôn.