Gia công khuôn ép phun

Quy trình thiết kế và gia công khuôn của Cơ khí TNT tech:

  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng, báo giá
  • Bước 2: Lập bản vẽ thiết kế sản phẩm theo nhu cầu khách hàng
  • Bước 3: Thiết kế khuôn nhựa theo bản vẽ hoặc theo sản phẩm mẫu có sẵn do khách hàng cung cấp
  • Bước 4: Thống nhất với khách hàng về phương án thiết kế khuôn
  • Bước 5: Gia công khuôn mẫu
  • Bước 6: Thử nghiệm khuôn và hoàn thiện khuôn cho ra sản phẩm tốt nhất
  • Bước 7: Gia công ép phun theo số lượng khách đặt hàng
  • Bước 8: Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm
  • Bước 9: Giao hàng và nghiệm thu