Đối tác

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược của Cơ khí TNT tech

  • Là đơn vị có ngành hàng, mục tiêu phát triển kinh doanh phù hợp với Cơ khí TNT tech
  • Là thương hiệu/nhà cung cấp uy tín cao và có vị thế vững chắc trên thị trường.
  • Có lịch sử phát triển lâu đời, tiềm lực phát triển mạnh mẽ.
  • Sản phẩm của thương hiệu phù hợp với định hướng kinh doanh của Cơ khí TNT tech và nhu cầu thị trường.
  • Rõ ràng, minh bạch và nhất quán trong quan hệ hợp tác chiến lược.
  • Có tính ổn định, lâu dài theo thời gian

Đề có được các sản phẩm chất lượng cao không thể thiếu được các nhà cung cấp chất lượng, dưới đây là một số các nhà cung cấp thường xuyên cho Cơ khí TNT tech

Đối tác chính
Đối tác chính