Nhà cung cấp

Máy Phay CNC

Tên máy MV Junior – Hãng Mori Seiki

Thông số kĩ thuật

X = 560mm, Y = 400mm,

Z = 410 mm

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

Máy phay cnc

Tên máy MV45B – Hãng Mori Seiki

Thông số kĩ thuật

X = 800mm, Y = 450mm,

Z = 450 mm

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

Máy phay cnc
Máy phay CNC Mori Seiki
Máy phay CNC Mori Seiki

Tên máy MSA40 – Hãng Makino Seiki

Thông số kĩ thuật

X = 600mm, Y = 400mm,

Z = 400 mm

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

Máy phay cnc

Tên máy MSA30 – Hãng Makino Seiki

Thông số kĩ thuật

X = 600mm, Y = 350mm,

Z = 400 mm

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

Máy phay cnc
Máy phay CNC Mori Seiki
Máy phay CNC Mori Seiki

Tên máy MV 40M – Hãng Makino Seiki

Thông số kĩ thuật

X = 800mm, Y = 400mm,

Z = 500 mm

Tốc độ trục chính: 8000 rpm

Máy phay cnc

Tên máy QT10 – Hãng Marzak T Plus

Thông số kĩ thuật

Hành trình X/Z: 160/300 mm

Tốc độ trục chính: 6000 rpm

Máy tiện CNC
Máy phay CNC Mori Seiki
Máy phay cơ Mori Seiki

Tên máy 2UMC – Hãng Niigata

Thông số kĩ thuật

X = 850mm, Y = 350mm,

Z = 400 mm

Tốc độ trục chính: 1750 rpm

Máy Phay Cơ

Tên máy 2MW-A11222-13 – Hãng Hitachi

Thông số kĩ thuật

X = 560mm, Y = 450mm,

Z = 450 mm

Tốc độ trục chính: 8000 rpm

Máy Phay Cơ
Máy phay cơ
Máy tiện Cơ

Tên máy MS1050 – Hãng Mori Seiki

Thông số kĩ thuật

Chiều dài chống tâm: 1050mm

Tốc độ trục chính: 1750 rpm

Máy TIện Cơ

Tên máy ST3240B – Hãng Suntech

Thông số kĩ thuật

Kích thước bàn làm việc 500x740mm

Hành trình bàn làm việc 450mm

Độ chính xác <0.015

Tốc độ cắt max 15(mm2/h)

Tốc độ dây cắt 5-11.5 m/s

Máy cắt dây
Máy cắt dây
Máy mài

Tên máy NSG-550B – Hãng Nicco

Thông số kĩ thuật

X = 560mm, Y = 150mm,

Z = 200 mm

Tốc độ đá mài 2940 rpm

Máy Mài

Tên máy RG80 – Amada Promecam

Thông số kĩ thuật

Lực chấn: 80 tấn

Chiều cao Max: 3000 mm

Hành trình chấn: 100 mm

Tốc độ cắt max 15(mm2/h)

Tốc độ dây cắt 5-11.5 m/s

Máy chấn
Máy-cưa-đứng
Upload Image...

Tên máy LE 400 – Hãng Luxo

Thông số kĩ thuật

Kích thước cắt lớn nhất:  dài: 300 mm, rộng: 395 mm

Kích thước bàn cắt: 500×500 mm

Máy Cưa Đứng